Har du campat färdigt för i år och behöver tips för vinterförvaringen? Här delar Bergholms tekniska chef, vår egen husvagns- och husbilsdoktor, Björn med sig av sina tankar och erfarenheter!

Laddning av batterier är en viktig del i vinterförvaringen.Många måste byta batterier alldeles för tidigt på grund av att underhållsladdningen inte har skötts under vintern. Även om batterierna är fulladdade när husvagnen eller husbilen ställs ner urladdas de under tiden den står. Helt urladdade batterier får aldrig tillbaka full kapacitet och i värsta fall kan de frysa sönder.

På en del platser är det möjligt att underhållsladda fordonet under vinterförvaringen – om inte detta är möjligt är det bra att ta med batterierna hem för att se till att de underhållsladdas. Det räcker att ladda batterierna varannan månad, men det kan gärna göras varje månad. Det är bra om laddaren står på minst ett dygn, gärna två. Med tre underhållsladdningar under sex månader har du minimerat risken att batteriet tagit skada under vinterförvaringen. Om fordonet laddas på plats är det bra att koppla från batteriet för att säkerställa att ingen förbrukare drar ur batteriet när du lämnar fordonet.

En skillnad mellan husvagn och husbil är att det i allmänhet finns fler batterier i en husbil. Där kan finnas upp till fyra stycken jämfört med en husvagn där det sällan finns mer än ett batteri. I instruktionsboken finns mer information om vad som gäller för respektive fordon.

Det är viktigt att tömma hela vattensystemet noggrant.Även varmvattenberedaren ska dräneras så att inget vatten finns kvar. När allt är tömt ska alla kranar inne i fordonet stå fullt öppna så att luft kan komma in, annars riskerar kranarna att frysa sönder även om tanken är tom. Även avtappningskranar för tankar bör stå öppna. Har fordonet vattenburen värme är det bra att kontrollera fryspunkten på vätskan i systemet så att den klarar temperaturen där fordonet förvaras. Fryspunkten bör vara minst 30 minusgrader.

När det kommer till förvaringstemperatur rekommenderas idag att värmen är antingen är fullt på eller helt av. Grundvärme är inte att rekommendera på grund av hög kondensbildning. Och att lämna en husvagn eller husbil med full värme på utan att nyttja den är det inte många som gör. Det kostar en hel del och är heller inte bra ur miljösynpunkt.

Däcken fylls med fördel med några extra hektos tryck inför förvaringen. På så sätt kan ”ståplattor”, dvs en platt yta på däcken undvikas. Det kan ta lång tid för däck som stått på precis samma yta i flera månader att bli helt runda igen. Finns det möjlighet att flytta fordonet ett par gånger under perioden minskar risken eftersom trycket då fördelas på större ytor av däcket.

Naturligtvis måste alla livsmedel plockas ur husvagnen eller husbilen.Det är bra om fordonet tvättas och städas ur både ut- och invändigt. Ju mer ren och städad desto bättre – dels kan det finnas risk att drabbas av gnagare om det finns matrester eller smulor kvar som lockar, dels har man då mycket av jobbet gjort inför kommande säsong!

Vintern är också ett bra tillfälle att se över sitt fordon. Under sommarsemestern kan det vara svårt att hinna åtgärda sådant som behöver bytas eller repareras. Reservdelar kan ha lång leveranstid, så det är perfekt att beställa under vintern för att vara redo inför nästa säsong. 

Att hålla koll på instruktionsboken är ett kanske uppenbart tips!Men faktum är att många handhavandefel kan undvikas om man tar sig tid att titta i instruktionsboken. Där finns mycket information om fordonet och ofta finns även checklistor som är bra att stämma av emot inför vinter- eller långtidsavställning.

Har du frågor om ditt specifika fordon rekommenderar vi att du vänder dig till din återförsäljare, en lista över Bergholms återförsäljare hittar du här.

Bloggen Vakna där du vill drivs av Bergholm, som importerar husvagnar och husbilar av varumärkena Knaus, Weinsberg, t@b, Tabbert, Morelo och CI & Roller Team. Våra produkter säljs via ett nätverk av återförsäljare som finns runt om i landet. Vi driver även konceptet Rent and Travel för uthyrning av husbilar. Du kan läsa mer om oss och se fler produkter på vår hemsida www.bergholm.com

Skrivet av Vakna där du vill