Campinglivet i Sverige fortsätter att locka besökare i massor. Under juli 2022 uppgick antalet gästnätter på Sveriges campingplatser till 6 miljoner, en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år.

Framgångarna uppges ha flera förklaringar. En viktig aspekt är naturligtvis priset, vilket talar till svensk campings fördel – åtminstone i en europeisk kontext. En undersökning genomförd av den tyska bilorganisationen Adac visar rentav att Sverige är billigast i Europa när det kommer till camping, av de tolv länder som jämfördes. Det genomsnittliga priset för en familj om tre, bestående av två vuxna och ett barn, är enligt undersökningen 405 kronor – detta för en campingplats som är minst tre stjärnor. Summan kan jämföras med en genomsnittlig campingnatt i Schweiz – som föga förvånande är dyrast ¬– och går loss på 700 kronor. Jämför vi i stället med femteplacerade Danmark är motsvarande summa 540 kronor.

Dessutom bedöms de senaste åren, bestående av pandemi och restriktioner, ha varit av godo för campingbranschen. Det är därutöver troligt att värmeböljor, flygstrejker och dylika oroligheter har fått allt fler att se behållningen med att själv äga sin resrutt och semestra med husvagn och husbil. Friheten, tryggheten eller de ekonomiska fördelarna – oavsett vilken orsak som väger tyngst blir 2022 av allt att döma ett rekordår för campingsbranschen.

Ett toppår även försäljningsmässigt

2021 nådde försäljningen av husbilar och husvagnar en ny toppnotering. Med årets tre första kvartal i ryggen tyder allt på att även 2022 blir ett toppår, trots att siffrorna enligt uppgifter hade kunnat vara ännu bättre. Brist på nya fordon beskrivs ligga till grund för att rekordnivåerna från fjolåret inte kommer att tangeras 2022. I en branschundersökning från Elmia Husvagn Husbil bedömde handlarna i branschen att det funnits en efterfrågan motsvarande försäljning på ytterligare 20 procent. Något som å andra sidan resulterat i att försäljningen av begagnade fordon varit mycket stark under året. Hittills i år har 7 av 10 fordon som sålts varit begagnade, något som bidrar till bilden av en allt sammantaget mycket välmående bransch.

Trots, eller möjligen tack vare, oroliga tider, avseende ränteökningar, inflation och en otrygg omvärld förutspås även 2023 bli ett bra år för campingsverige.

Skrivet av Vakna där du vill