Fricamping är ett härligt sätt att komma nära naturen och vara spontan i sitt resande med husvagn eller husbil. Men vilka regler behöver man känna till? Kan man köra och stanna var som helst? Och vad gäller för tömning av vatten? Regler vid fricamping kan variera mellan olika kommuner och platser, men vi har sammanställt några saker att vara uppmärksam på!

Får jag köra var som helst i naturen?

Nej. Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark i terräng, vilket innebär i stort sett all naturmark utanför vägarna. Exempel är skogsmark, stränder och ängar och anledningen är att skydda naturen samt växt- och djurliv. Det kan finnas lokala undantag eller vara okej att parkera intill vägen om det går att göra utan att skada naturen. Men ta det säkra före det osäkra! Läs mer hos Naturvårdsverket.

Enskild väg

Det finns också något som heter enskild väg. Det är upp till den som äger en enskild väg att avgöra om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten eller inte. Ägaren har helt enkelt rätt att förbjuda motortrafik, eller en viss typ av motordrivna fordon. Finns ett sådant förbud ska det vara markerat på ett tydligt sätt, till exempel genom ett vägmärke. Den som bryter mot förbudet kan få böter.

Visst är det härligt att vara nära naturen – men tänk på att du bara får köra på vägar.

Får jag ställa min husbil eller husvagn var som helst och sova i den?

Du kan normalt sett parkera ditt fordon omedelbart intill vägen, så länge du inte skadar marken, stör en markägare, bryter mot trafikregler, eller hindrar andras framfart. I många fall är det okej att sova i sin bil eller fricampa, så länge man har följt de parkeringsregler som finns. Var vaksam på om parkeringsplatsen eller rastplatsen enbart är märkt med en P-skylt – i så fall finns en begränsning som gör att man bara får stå 24 timmar. Finns det fler regler att ta hänsyn till brukar dessa finnas på en tilläggstavla under P-märket. Det är också skillnad på att endast parkera fordonet och att ”ställa upp fordonet” – vilket du gör om du till exempel ställer fram utemöbler, drar ut markisen eller använder nivåklossar. Uppställning är i de flesta fall reglerat eller förbjudet. I och i närheten av tätorter är det ofta mer begränsat var och hur du får övernatta – är du osäker kan du stämma av med kommunen vad som gäller för den aktuella platsen.

På en enskild väg kan du för det mesta ställa upp ett motorfordon intill vägen, förutsatt att marken inte skadas och att uppställningen inte hindrar markägaren i sin verksamhet. Du får heller inte utgöra ett hinder eller en fara för övrig trafik. De bestämmelser som gäller parkering på andra vägar gäller även på enskilda vägar. En markägare kan förbjuda eller tillåta parkering enligt vissa villkor i Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Även här måste markägaren sätta upp skyltar med de villkor som gäller.

En härlig utsikt att vakna upp till – kom ihåg att säkerställa att du har rätt att parkera och övernatta på ditt nya smultronställe.

Befinner du dig i naturen måste du ta hänsyn till Allemansrätten som tillåter tältande för ett fåtal tält under enstaka dygn. Hur du får övernatta med husvagn eller husbil tas inte upp uttryckligen men rimligt är att tillämpa samma riktlinjer. Tänk dock på att en husvagn eller husbil i högre utsträckning kan skada naturen eller störa markägaren och du får som tidigare nämnt bara köra på vägar. Bästa tipset om du vill stå i närheten av någons hus är att fråga om det går bra att du övernattar där. Läs mer om Allemansrätten längre ner i detta inlägg.

Andra platser det kan gå bra att övernatta vid är badplatser, olika turistattraktioner eller i anslutning till shoppingcenter med stora parkeringsplatser. Var vaksam på eventuella förbud eller begränsningar, för även här kan det skilja mellan olika platser.

Vad säger allemansrätten?

Allemansrätten ger oss rätt att vistas i naturen, men vi måste också ta ansvar för vår närvaro och hur den påverkar naturen. Allemansrätten tar upp vad som gäller vid tältande, men berör inte uttryckligen uppställning av husvagn eller husbil. Mer om detta kan du läsa ovan.

Du får cykla både i naturen och på enskilda vägar, däremot är det inte tillåtet att cykla över exempelvis någons tomt, en plantering eller där du kan skada marken. Och som alltid – tänk på att ta hänsyn till omgivningen, både naturen och människor som bor och vistas i området. Cykling i motionsspår eller vandringsleder kan också regleras lokalt av kommun eller polis och ska då framgå genom vägmärket “Cykelåkning förbjuden”. Är du osäker kan du fråga polisen eller kommunen där du befinner dig.

Där du inte kan köra kan du för det mesta cykla – ett annat härligt sätt att uppleva naturen.

Allemansrätten berör om, hur och var i naturen det är tillåtet att göra upp eld. Grundläggande är att det inte får finnas någon risk att elden sprider sig eller skadar platsen eller vegetationen där man är. Lämpliga underlag är grus eller sandig mark. Undvik att göra upp eld på mossa eller jordig skogsmark. Även om elden inte sprider sig kan den ligga kvar och pyra i marken och flamma upp vid ett senare tillfälle. Det är alltid förbjudet att göra upp eld på eller precis bredvid berg och större stenblock eftersom stenen kan spricka. I naturreservat och nationalparker gäller ofta särskilda regler för eldning, till exempel att det är endast får ske på angivna platser eller att det är helt förbjudet.

Här kan du läsa mer om vad Allemansrätten säger om olika ämnen och aktiviteter i naturen.

Hur och var tömmer och fyller jag vatten i husbilen eller husvagnen?

Såväl vatten-, gråvatten- (de vätskor som sköljs ner i avloppen i diskho, handfat och dusch) som latrintankar har begränsad kapacitet. Därför är det bra att tänka på hur och hur mycket vatten du använder och när du behöver planera att fylla och tömma fordonets tankar. Tömning av gråvatten och latrin ska ske på plats avsedd för detta ändamål, dessa finns på campingar och ställplatser och ibland på rastplatser. Där kan du också fylla på färskvattentanken. Du får inte tömma tankarna i naturen.

Hur gör jag med elen när jag fricampar?

Hur länge batteriets el räcker beror på hur fordonets funktioner används, om du tittar på tv, hur många mobiler som laddas och liknande. I nyare fordon finns ofta en display som visar strömförbrukningen, om sådan saknas kan en batterimätare vara bra att ha. Har du en husbil laddas batteriet medan du kör, men kör du inte tillräckligt länge eller har en husvagn kan det vara en bra idé att skaffa ett extra batteri, eller att installera solceller. På så sätt får du en större trygghet i tillgången till el och kan vara mer flexibel. Har du frågor om hur du ska gå till väga eller är du intresserad av att installera solceller, kontakta någon av våra återförsäljare här.


Bloggen Vakna där du vill drivs av Bergholm, som importerar husvagnar och husbilar av varumärkena Knaus, Weinsberg, t@b, Tabbert, Morelo och CI & Roller Team. Våra produkter säljs via ett nätverk av återförsäljare som finns runt om i landet. Vi driver även konceptet Rent and Travel för uthyrning av husbilar. Du kan läsa mer om oss och se fler produkter på vår hemsida www.bergholm.com

Skrivet av Vakna där du vill